Moloz Atığı, toplama ve taşımasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Moloz Nedir?

 Moloz (isim) : Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü, inşaat atığı

Moloz sözlük anlamında da gayet açık olduğu üzere, yapılardan çıkan sıkıştırılamayan malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu tip atıklar, kimi zaman çöp kamyonları atıklarını karıştırılmakta, kimi zamanda damperli kasalar ile taşınmaktadır. Yoğun olan bölgelerde, iş makinası ile toplama işlemine yardımcı olunmaktadır.

 Hem Damperli araç ile hem de çöp kasası ile birlikte toplanmasının birçok dezavantajı vardır. Bunlar :

 Moloz atıklarının  Çöp Kasası ile taşımanın zararları :

  • Molozlar sıkışmayan ve sert malzemelerdir. Arkadan yüklemeli çöp kasaları, atığı arka silindirik kazan içinde sıkıştırır ve yukarı doğru çeker. Bu atıkları çöp ile birlikte alınması durumunda

o   Arka haznedeki saclar deforme olur ve çabuk aşınır.

o   Sıkıştırma küreği (Kepçe)de deformasyon olur.

o   Sürgü takozları  (Kestamid diye de adlandırılır) kırılmalar meydana gelebilir. Bunun sonucunda yan kızaklarda, aşınmalar ve çarpılmalar, açmalar olabilir.

  • Evsel atık çöp kasaları düzenleme depolama sahasına gitmektedir. Bu atıklar düzenli depolama sahalarında fazladan yer kapladığı gibi çöp gazından üretilen elektrik ve havalandırma bacalarının görevini yapmasına engel olabilir.
  • Konteyner kaldırma kapasitesi 500 kg ila 800 kg arasındadır. Konteyner ile yüklemelerde, yoğunluğu yüksek olan inşaat atıkları kaldırma sistemine zarar vermektedir.